MUQIMIY NOMIDAGI
QO'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
ELEKTRON KUTUBXONASIЙуналиш Сони
1Аник фанлар37
2Ижтимоий-гуманитар152
3Математика табиий-илмий 25
4Умумкасбий 15
5Ихтисослик 4
6Testlar banki65
7Maqolalar1