MUQIMIY NOMIDAGI
QO'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
ELEKTRON KUTUBXONASIБитирув малакавий иши Мавзу: Кичик мактаб ўқувчилари шахсини ривожланишида миллий халқ ўйинларидан фойдаланиш йўллари

Файл: 5.rar
Ўзбекистон Республикаси мустакил давлат сифатида ривожланиш ва тараккиёт йўлига чикди. Ўзбекистон келажаги хозирги ёш авлодни кандай тарбиялашга кўп жихатдан боглик. Республикамизда бошлангич таълим, умумий ўрта таълим мактабларининг биринчи боскичи I-IV синфлар шаклида ташкил этилади. Бошлангич таълимнинг максади хар бир болада мавжуд булган иктидорлик, лаёкат ва кобилиятларни, сезгирлик ва кизикишларни эркин ривожлантириш, ижобий хулкий дунёкараш, кабул килиш каби сифатларни, миллий ва фукаролик бурчи ва хис-туйгусини ўстиришдан иборат.
Курилди: 185, юклаб олинди:106

Меҳнат бозори ва уни ривожлантириш

Файл: 6.rar
Иқтисодий муносабатлар тизимида меҳнат бозори муҳим ўрин эгаллайди. Иқтисодий муносабатлар тизимининг муҳим таркибий бўғини бўлиб ҳисобланган ишчи кучи бозори маълум қонуниятлар асосида шаклланади ва амал қилади. Амал қилаётган ишчи кучи бозоринигина меҳнат бозори, деб аташимиз мумкин. Меҳнат бозори механизми орқали аҳолининг бандлилик даражаси ва иш ҳақи белгиланади, яъни ишчи кучи бозори миллат фаровонлигини, жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларнинг самарасини белгиловчи асосий кўрсаткичлардан бири бўлиб ҳисобланади.
Курилди: 164, юклаб олинди:104

Нафас аъзоларининг тузилиши ва патологик холатларда нафас аъзоларидаги ўзгаришларни аниқлаш.

Файл: 43.rar
Нафас олиш аъзолари трахея ва бронхлар, ўпка ички нафас аъзолари ҳисобланади. Бронхлар 2 га бўлинади ўнг ва чап бронхга , ўпка хам ўз навбатида 2 га бўлинади. Ўнг ўпка 3 бўлакдан , чап ўпка эса 2 бўлакдан ташкил топади. Яллиғланишлар натижасида ички нафас аъзолари касалликлари келиб чиқади.
Курилди: 165, юклаб олинди:145

Лимфа вазифаси ва лимфа тугунлари, лимфа безлари, тузилиши патологияси.

Файл: 44.rar
Лимфа системаси тузилиши ва вазифасига кўра вена системасига ўхшайди. Лимфа системаси бир неча қисимларга бўлинади:
Курилди: 128, юклаб олинди:107

Суяк- таянч системаси, суякларнинг тузилиши, таркиби ва суяк синганда 1- ёрдам кўрсатиш.

Файл: 45.rar
Бинт,Крамер шинаси ёки Дейтрихс шинаси ва тахтакачлар, плакатлар, тарқатма материаллар.
Курилди: 148, юклаб олинди:120

Қоннинг шаклли элементлари ва уларнинг вазифалари.

Файл: 46.rar
ДСЭНМ ёки 3-ўсмирлар поликлиникасида лаборатория тахлилларини олиниш жараёнини кўриш ва микроскопда қоннинг шаклли элементларини кўриш ( альбомга чизиш).
Курилди: 152, юклаб олинди:121

Педагогика тарихи фанидан ўтиладиган лаборатория машғулотлари.

Файл: 53.rar
Ажратилган соат: 2 Танланган объект: аудитория. Иш усули: суҳбат, архив материалларини ўрганиш. Мақсад: талабаларнинг педагогика тарихига оид билимларини кенгайтириш, дастлабки манбалар устида ишлаш малакаларини ривожлантириш, илмий дунёқарашларини кенгайтириш.
Курилди: 135, юклаб олинди:114

Барча таълим йўналишлари бакалавриат талабалари учун услубий кўрсатмалар

Файл: 24.rar
Талабаларнинг билим, кўникма ва малакаларини назорат қилиш ва баҳолаш таълим жараёнининг тарикбий қисмидир. Билимларни баҳолаш натижасида иқтидорли талабаларни рағбатлантириш, ўқитиш жараёнига қандай ўзлаштириш ва тузатишлар киритилиши зарурлигини белгилаб олиш, яъни ўтказилган машғулотлар самарадорлигини аниқлаш мумкин бўлади.
Курилди: 190, юклаб олинди:155

Бадиий нутқда парантез бирликларнинг семантик- грамматик ва лингвопоэтик хусусиятлари

Файл: 1.doc
Нутқий коммуникация жараёнида тил сатҳларининг барчасига оид бирликлар ҳаракатга келади, бу ҳаракатларнинг энг олий мувофиқлаштирувчиси эса коммуникатив синтаксисдир. Нутқий мулоқотнинг асосий бирликлари бўлмиш гап ва матн пировард натижа ўлароқ айнан шу коммуникатив синтаксис қонуниятлари асосида шаклланади. Коммуникатив синтаксис ҳамиша сўзловчи, тингловчи ва нутқ ўртасидаги алоқаларни ҳамда бу алоқалардаги ўзига хосликларни ҳам назарда тутади. Албатта, бунда семантик-структур ва систем синтаксис қонун-қоидаларини назардан соқит қилиб бўлмайди, чунки коммуникатив синтаксис айнан ана шу қонун-қоидаларнинг нутқий реализацияси жараёнларига асосий эътиборни қаратади, ана шуларни ўрганишни ўзининг асосий вазифаси деб билади.
Курилди: 289, юклаб олинди:231

ЎЗБЕК ТИЛИДА СЎЗ ТУРКУМЛАРИНИНГ ЎЗАРО МУНОСАБАТИ ВА УНДА ЮКЛАМАЛАРНИНГ ЎРНИ

Файл: 2.rar
Тилшунослик тарихида сўзларни туркумларга таснифлашдек кенг ўрганилган ва кўп мунозарага сабаб бўлган соҳа бўлмаса керак. Бу мунозаранинг якуни ҳозирга қадар ҳаммага мақбул ечимга келмаган қатор муаммоларнинг ҳал этилишига боғлиқ. Сўз нима? Сўз туркуми нима? Сўзларни туркумларга таснифлаш мезонлари қандай? Мустақил ва ёрдамчи сўзлар қандай асосларда фарқланади? Сўз туркумларининг ўзаро муносабатлари қанақа? Шу каби қатор саволлар борки, улар ҳамон жавобсиз қолиб келмоқда. Сўз туркумлари ичида энг мунозарага сабаб бўлувчилардан бири, шубҳасиз, юкламадир. -ки, -чи, -да, -а(-я), -у(-ю), -ми, -оқ(-ёқ), -гина(-кина, -қина), ахир, ҳатто, наҳот, фақат каби қатор юкламалар мавжудки, уларнинг сўз ёки сўз эмаслигининг ўзиёқ давомли мунозаралар учун асос бўлиб келмоқда.
Курилди: 291, юклаб олинди:280

ЎЗБЕК ТИЛИДА СЎЗ ТУРКУМЛАРИНИНГ ЎЗАРО МУНОСАБАТИ ВА УНДА ЮКЛАМАЛАРНИНГ ЎРНИ

Файл: 2.rar
Тилшунослик тарихида сўзларни туркумларга таснифлашдек кенг ўрганилган ва кўп мунозарага сабаб бўлган соҳа бўлмаса керак. Бу мунозаранинг якуни ҳозирга қадар ҳаммага мақбул ечимга келмаган қатор муаммоларнинг ҳал этилишига боғлиқ. Сўз нима? Сўз туркуми нима? Сўзларни туркумларга таснифлаш мезонлари қандай? Мустақил ва ёрдамчи сўзлар қандай асосларда фарқланади? Сўз туркумларининг ўзаро муносабатлари қанақа? Шу каби қатор саволлар борки, улар ҳамон жавобсиз қолиб келмоқда. Сўз туркумлари ичида энг мунозарага сабаб бўлувчилардан бири, шубҳасиз, юкламадир. -ки, -чи, -да, -а(-я), -у(-ю), -ми, -оқ(-ёқ), -гина(-кина, -қина), ахир, ҳатто, наҳот, фақат каби қатор юкламалар мавжудки, уларнинг сўз ёки сўз эмаслигининг ўзиёқ давомли мунозаралар учун асос бўлиб келмоқда.
Курилди: 291, юклаб олинди:280

Mustaqil ish Excel Microsoft

Файл: 1.rar
Excel Microsoft корпорациясининг қайд қилинган товарлар белгиси бўлиб, Microsoft Office дастурлар пакети билан бирга тарқатилади. Бу жадваллар муҳарририни халқ хўжалигининг барча соҳаларида кенг қўллаш мумкин. У турли хил хужжатларни ишлаб чи¢ишда, тез ва сифатли жадвалларни тузишда ва маълумотларни яққол ва кўримли тарзда намоён этишда хизмати катта.
Курилди: 180, юклаб олинди:105

O‘ Z B E K T I L I A F F I K S L A R I A L F A V I T I

Файл: 3.rar
-a: (fe’l kuchaytirish sh.y.) bura, urina; -a: (fe’l y.) sana, o‘yna, osha, bo‘sha, tuna, ata, shildira; -a: (jo‘nalish kelishigi) boshima, qoshima; -a: (kichraytirish sh.y.) uya;
Курилди: 132, юклаб олинди:82
Курилди: 10, юклаб олинди:5
Курилди: 10, юклаб олинди:4
16 mingdan ziyod kitoblarning elektron variantlari mavjud bo`lib, ularni @qdpikitoblarbot telegram kanali orqali yuklab olishingiz mumkin